Tag Archives: hãng mitsubishi

Thang máy Mitsubishi và các tiêu chẩn kỹ thuật thang máy

binhdan thangmay/ Tháng Mười Một 10, 2017/ Kỹ thuật, Sản phẩm

Kích cỡ của các loại thang máy mitsubishi Với loại thang máy mitsubishi buồng làm liên doanh thì căn bản đơn vị thang máy gia đình đã cấu tạo ca bin theo “size” thực tế của mỗi công trình, Hố PIT bé thì buồng bé, giếng thang lớn hơn tiêu chuẩn thì buồng đang điều chỉnh lớn hơn. Còn loại

Read More