binhdan thangmay/ Tháng Mười Hai 17, 2019/ tin tức

Mới đây, đất nước việt nam thông tin cho những nước thành viên WTO về vấn đề đặt ra Dự thảo Quy chính xác kỹ thuật quốc gia về không nguy hiểm đối với thang dây chuyền.

Theo đó, Quy chuẩn thiết bị này update với những loại thang dây chuyền điện (loại với nới để động cơ hoặc không có phòng máy) và thang máy thủy lực được sử dụng để nâng người, vận chuyển hàng hoặc tải người kèm hàng (sau đây gọi tắt là thang máy) vận hành bằng dẫn động cọ sát, cưỡng bức hoặc dẫn động thủy lực, chuyên dụng cho nhiều tầng dừng tự nhủ, với buồng được thiết kế kiến trúc vận chuyển người hoặc người và hàng được treo bằng cáp, xích hoặc được nâng bằng kích và dịch chuyển giữa các ray dẫn hướng mang góc nghiêng so với hướng thẳng đứng ko vượt rất là 15 độ.

Quy chuẩn này ko áp dụng đối với các loại thang máy: với nhanh chóng ở mức ≤ 0,15 m/s; Thang thủy lực với tốc độ định mức vượt trở nên 1 m/s; Thang thủy lực nếu chỉnh đặt van giảm áp vượt quá 50 MPa; những trang bị kéo, dạng guồng, thang dây chuyền ở mỏ, thang máy sân khấu, các trang bị nâng gầu tự động, thùng vận chuyển, máy kéo và tời vận chuyển cho công trường của các khu vực lắp đặt và tòa nhà công cộng, tời vận chuyển trên tàu thủy, giàn kéo thăm dò hoặc khoan trên biển, trang bị “design” và sửa chữa hoặc thang dây chuyền ở các tuabin gió.

Phương châm của dự thảo nhằm kiểm soát an ninh lứa tuổi và sự không gặp sự cố của người dùng.

Trước ấy, đất nước việt nam thông tin cho những nước thành viên WTO về vấn đề đưa ra Dự thảo Quy chính xác kỹ thuật Quốc gia về không nguy hiểm với pin lithium thứ cấp. Quy chính xác thiết bị này quy định những yêu cầu an toàn, phương pháp thử và yêu cầu về giám sát đối với Pin lithium thứ cấp dạng rời hoặc sử dung trong những thiết bị được chính sách trong Danh mục tại phụ lục A của Quy chính xác thiết bị này. Quy chuẩn thiết bị này không ứng dụng đối với: Pin lithium sử dụng cho xe đạp điện luật định tại QCVN 76:2014/BGTVT; Pin lithium sử dụng cho xe mô tô, xe gắn dây chuyền điện quy định tại QCVN 91:2015/BGTVT; Pin lithium dùng cho thiết bị cầm tay quy định tại QCVN 101:2016/BTTTT.

Quy chuẩn thiết bị này update với những tổ chức, cá nhân lắp ráp, kinh doanh Pin lithium thứ cấp dạng rời hoặc được sử dung trong những trang bị chính sách tại Phụ lục của Quy chính xác cấu tạo này, những cơ quan điều phối nhà nước và những tổ chức, cá nhân khác mang liên quan.

Share this Post